Elérhetőségek

9400 Sopron, Mikoviny u. 17.Könnyűszerkezetes Kivitelezés

Az új Országos Tűzrendészeti Szabályzat (OTSZ) ötödik számú mellékletének idevágó pontja így szól: “könnyűszerkezetes (kész-, vagy gyorsház stb.) épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással stb. létesíthetőek”. Ebből következik, hogy sem építési, sem használatbavételi engedély nem adható ki olyan könnyűszerkezetes épületre, ahol a technológia és valamennyi építési termék (külső fal, válaszfal, födém, egyéb szabvánnyal nem rendelkező épületelem) nem rendelkezik minősítéssel.

Cégünk tagja a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesületének, tagsági számunk: COD 084.

Könnyűszerkezetes ház = környezetbarát építőanyagok, rövid építési idő, kiváló hőszigetelés.

Felelős műszaki vezetés

Kivitelezési tevékenység cégszerűen csak akkor végezhető, ha a kivitelezési munkálatokat a munka jellegének megfelelő, jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja, és a kivitelező cég, cégbírósági bejegyzésében az építőipari kivitelezés (TEÁOR 45. főcsoport) szerepel, az építési törvény 38.§-a szerint. Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok, továbbá a hatósági engedélyekben és a terv-dokumentációkban foglaltak megtartásáért a felelős műszaki vezetőnk feladatkörében felel.
 
Így kiemelten feladatunk:

 • a szerelési-építési munkák irányítása;
 • ezekre a munkára vonatkozó jogszabályok (minőségi és szakmai követelmények), munkavédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, tűzvédelmi,
 • környezetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának
 • az általa vezetett építkezéseken való ellenőrzése;
 • az építési munkahely átvétele, őrzésének biztosítása, az építési napló megnyitása, vezetése, ellenőrzése és lezárása;
 • a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása, az építőipari munkafolyamat
 • szakszerű megszervezése;
 • a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének, és a kitűzés helyességének, ellenőrzése;
 • a szükséges mintavételek és minőségi vizsgálatok elvégeztetése;
 • az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása;
 • az építtetővel és annak helyszíni képviselőjével - az építési műszaki ellenőrrel -, az esetleges alvállalkozók felelős műszaki vezetőivel való együttműködés;
 • az építési- és kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóba való vezetése;
 • az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés (ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele az építési naplóban);
 • az alvállalkozók munkájának, továbbá az építményen végzett építési-szerelési munkák összehangolása;
 • az építési területről való levonulás végrehajtása az építési munkák befejeztével és a munkaterület átadása az építtetőnek.

 
A felelős műszaki vezetőnk nem végezhet ugyanazon építkezésen műszaki szakértői vagy építési műszaki ellenőri tevékenységet.
A felelős műszaki vezetőnk a kivitelezési munkák végeztével írásos nyilatkozatot ad át építtető, vagy képviselője arról, hogy az adott munka tekintetében az épület
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, az általa irányított kivitelezési munkák az engedélyezett terveknek, az azok alapján készített
megvalósítási terveknek, illetve a hatósági, szakhatósági előírásoknak és szakmai szabályoknak megfelelően készültek el.
A kivitelező részéről ezen nyilatkozat kiadásával ér véget a munka. Ezt a nyilatkozatot a használatbavételi engedély kérelemhez kell majd csatolni.
 
Felelős műszaki vezetési megbízással forduljon hozzánk bizalommal!

 

Könnyűszerkezetes Kivitelezés

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
9400 Sopron, Mikoviny u. 17. - Magyar9400 Sopron, Mikoviny u. 17. - Német